Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Prezes
Zast?pca Prezesa
Dyrektor Generalny
Oświadczenia majątkowe
Komórki organizacyjne
Departament Planowania i Zasobów Wodnych
Departament Inwestycji i Nadzoru
Biuro Budżetu i Finansów
Biuro Administracyjno-Prawne
Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
Organy doradcze i opiniotwórcze
Jednostki podległe i nadzorowane
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Struktura organizacyjna i kompetencje / Komórki organizacyjne / Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

Do zakresu działania Samodzielnego Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych (SWOIN) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
 2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 4. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne;
 5. opracowywanie i uaktualnianie planu ochrony informacji niejawnych w KZGW oraz nadzorowanie jego realizacji;
 6. szkolenie pracowników KZGW w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. wykonywanie czynności w zakresie prowadzenia postępowań sprawdzających wobec pracowników KZGW;
 8. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 9. współpraca w zakresie realizacji swoich zadań ze służbami ochrony państwa;
 10. informowanie na bieżąco kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu współpracy ze służbami ochrony państwa;
 11. opracowanie „Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, które znajdują się w komórkach organizacyjnych” oraz ich uaktualnianie;
 12. wydawanie, bądź odmowa wydania poświadczeń bezpieczeństwa osobowego;
 13. umarzanie lub zawieszanie postępowań sprawdzających;
 14. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz wykazu osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 15. przekazywanie służbie ochrony państwa danych wymaganych do ewidencji osób dopuszczonych do pracy z informacjami niejawnymi o klauzuli „poufne”, a także do ewidencji osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
 16. zapewnienie przestrzegania obowiązku składania oświadczeń majątkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584), prowadzenie wykazu osób zobowiązanych do składania oświadczeń,  a także przechowywanie, aktualizacja oraz archiwizacja składanych oświadczeń.

Pliki do pobrania: 

Regulamin Samodzielnego Wydziału (PDF - 125 KB)

Schemat organizacyjny Samodzielnego Wydziału (PDF - 35 KB)

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 22.01.2007 (Tomasz Sanczyk, administrator)
Ostatnie zmiany: 01.09.2011 (Zbigniew Nejman, administrator)
noria.pl