Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Prezes
Zast?pca Prezesa
Dyrektor Generalny
Oświadczenia majątkowe
Komórki organizacyjne
Departament Planowania i Zasobów Wodnych
Departament Inwestycji i Nadzoru
Biuro Budżetu i Finansów
Biuro Administracyjno-Prawne
Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
Organy doradcze i opiniotwórcze
Jednostki podległe i nadzorowane
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Struktura organizacyjna i kompetencje / Komórki organizacyjne / Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Departament Planowania i Zasobów Wodnych

    Departament Planowania i Zasobów Wodnych (DPiZW) realizuje zadania w zakresie kształtowania ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, ochrony przeciwpowodziowej wdrażania postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz współpracy międzynarodowej dotyczącej gospodarowania wodami. W zakresie jego kompetencji leży opracowywanie programu wodno-środowiskowego kraju, planów gospodarowania wodami, a także sporządzanie planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy oraz prowadzenie katastru wodnego. Ponadto DPiZW koordynuje działania związane z nadzorem Prezesa KZGW nad działalnością państwowej służby hydrologiczno – meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Do właściwości DPiZW należy także nadzorowanie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

Pliki do pobrania: 

Regulamin Departamentu (PDF - 1,7 MB)

Schemat organizacyjny Departamentu (PDF - 88,0 KB)

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 22.01.2007 (Tomasz Sanczyk, administrator)
Ostatnie zmiany: 21.10.2014 (Admin Admin, Administrator)
noria.pl