Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Aktualnosci
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
informacje o zatrudnieniu
Oświadczenia Prezesa KZGW o stanie kontroli zarządczej
Informacja o opublikowaniu WORP
Informacja o konsultacjach PZRP
Informacja o opublikowaniu map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Cele środowiskowe dla wód morskich zostały przyjęte przez Radę Ministrów
Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich
Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry
Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i prac związanych z planami przeciwdziałania skutkom suszy
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej?
Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyj?ty przez Rad? Ministrów
Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Rejestr zmian dokumentu Oświadczenia Prezesa KZGW o stanie kontroli zarządczej
Zbiorczy rejestr zmian Zbiorczy rejestr zmian
data czynność osoba
06.03.2017 11:09 Modyfikacja dokumentu Zbigniew Nejman, administrator
07.06.2016 08:32 Modyfikacja dokumentu Zbigniew Nejman, administrator
06.05.2015 12:00 Modyfikacja dokumentu Zbigniew Nejman, administrator
06.05.2015 11:43 Modyfikacja dokumentu Zbigniew Nejman, administrator
06.05.2015 11:38 Modyfikacja dokumentu Zbigniew Nejman, administrator
24.07.2014 08:56 Modyfikacja dokumentu Admin Admin, Administrator
24.07.2014 08:56 Modyfikacja dokumentu Admin Admin, Administrator
24.07.2014 08:54 Modyfikacja dokumentu Admin Admin, Administrator
24.07.2014 08:54 Modyfikacja dokumentu Admin Admin, Administrator
24.07.2014 08:48 Modyfikacja dokumentu Admin Admin, Administrator
24.07.2014 08:48 Modyfikacja dokumentu Admin Admin, Administrator
24.07.2014 08:47 Modyfikacja dokumentu Admin Admin, Administrator
24.07.2014 08:46 Utworzenie dokumentu Admin Admin, Administrator
noria.pl