Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Prezes
Zast?pca Prezesa
Dyrektor Generalny
Oświadczenia majątkowe
Komórki organizacyjne
Organy doradcze i opiniotwórcze
Krajowa Rada Gospodarki Wodnej
Jednostki podległe i nadzorowane
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Struktura organizacyjna i kompetencje / Organy doradcze i opiniotwórcze / Krajowa Rada Gospodarki Wodnej

Krajowa Rada Gospodarki Wodnej

    Krajowa Rada Gospodarki Wodnej jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa KZGW (art. 96 ust 1 ustawy). Członków Krajowej Rady powołuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej na wniosek Prezesa KZGW spośród osób zgłoszonych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowo- badawcze i organizacje społeczne, gospodarcze, ekologiczne związane z gospodarką wodną (art. 97 ust. 1 i 2 ustawy). Prezes KZGW zapewnia obsługę biurową Krajowej Rady. Wydatki związane z działalnością Krajowej Rady są pokrywane z części budżetu państwa będącej w dyspozycji Prezesa KZGW (art. 99 ust. 1 i 3 ustawy). Prezes KZGW powołuje, na wniosek dyrektora rzgw członków rady regionu, będącej organem opiniodawczo-doradczym dyrektora rzgw. (art. 100 ust. 4 ustawy).

    Prezes KZGW powołuje, na wniosek dyrektora rzgw członków rady regionu, będącej organem opiniodawczo-doradczym dyrektora rzgw. (art. 100 ust. 4 ustawy).

 

Adres korespondencyjny:
 Krajowa Rada Gospodarki Wodnej
 ul. Grzybowska 80/82
 00-844 Warszawa

Szczegółowe informacje można uzyskać tutajRejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 22.01.2007 (Tomasz Sanczyk, administrator)
Ostatnie zmiany: 23.05.2011 (Zbigniew Nejman, administrator)
noria.pl