Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Prezes
Zast?pca Prezesa
Dyrektor Generalny
Oświadczenia majątkowe
Komórki organizacyjne
Organy doradcze i opiniotwórcze
Jednostki podległe i nadzorowane
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
Biuro Koordynacji Pojektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Rejestr zmian dokumentu RZGW w Warszawie
Zbiorczy rejestr zmian Zbiorczy rejestr zmian
data czynność osoba
23.05.2011 11:27 Modyfikacja dokumentu Zbigniew Nejman, administrator
23.05.2011 11:26 Modyfikacja dokumentu Zbigniew Nejman, administrator
05.08.2008 16:35 Modyfikacja dokumentu Tomasz Sańczyk, administrator
22.01.2007 11:23 Utworzenie dokumentu Tomasz Sanczyk, administrator
noria.pl